top of page

Om oss

Vestmar IL ble stiftet i 2017 og har kontor på Kragerø Stasjon. Idrettslaget tok skikkelig form i 2023, da det ble startet opp en egen mekkegruppe i et bygg på ca. 170 kvm. I 2023 økte antall deltagere fra 5 - 6 personer til over 50 stk. Vi har pr. januar 2024 et antall på 41 medlemmer i idrettslaget.

Martin Eikeland er administrator i Vestmar IL og sørger for protokoller, sponsorer, tilskudd og koordinering av arrangementer. Joachim Aspen Nilsen er leder, Georg Neuber er nestleder, Lars Børre Lofthaug og Elin Anne Strand er styremedlemmer.

 

Vestmar IL har nettopp fått kontorplass på Kragerø Stasjon, og her ønsker vi å ha en base for arrangementer og være synlig utad. Kragerø Action Park i Sannidal er området der vi vil ha de fleste av våre aktiviteter, men siden vi bevisst har kalt idrettslaget Vestmar, så vil vi kunne favne over hele området. Det er en del av vår strategi, og vi ønsker også å samarbeide med andre foreninger.

 

Vi har fått god økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen Skagerrak, Sparebankstiftelsen DNB samt Gjensidige i tillegg til andre stiftelser og Kragerø kommune. Mye av grunnen er at vi skiller oss ut blant andre lag og foreninger er at vi har et søkelys på aktiviteter til de som kanskje faller litt utenfor ordinære idretter som fotball og håndball. Vestmar IL ønsker å favne bredt og få med både barn, unge og eldre samt de som har ulike behov for tilrettelegging med på våre aktiviteter. Vi ønsker å utvide mekkegruppa vår til å gjelde voksne, samt at vi ønsker å utvide aktivitetene våre for hele familien med sosiale tiltak og tilrettelegging. 

 

Våre planer fremover er å starte opp minst 2 sportslige aktiviteter som blant annet trial og diverse vinteraktiviteter. Kan nevne at vi har fått på plass et lysanlegg i vår planlagte skileikbakke. En universell turløype for alle vil bli påbegynt på våren og skal etter planen ferdigstilles i løpet av 2024.

 

Vi jobber tett sammen med primus motor for Kragerø Action Park, Lars Børre Lofthaug, blant annet vil vi ha en rolle i gokartløpet Kragerø Grand Prix.

Teamet

bottom of page